Suivre

🇲🇬 "Tsy mifanentana ahoana isika Ravaka a? Tarehy sy bika? Saranga? Fari-pahaizana / fananana?"
"Tsy izany Rija a, fa ny ara-panahy. Izaho mivavaka, ary amin'ny foko sy ny fanahiko manontolo, fantatro Izay Inoako. Ny tovolahy mifanentana amiko dia izay nandray an'I Jesoa ho Tompony, ka raha miaraka amiko dia vonona hanaja ny fahadiovako hatramin'ny fanambadiana. Ary tsy hihevitra ho faty antoka raha tsy lasa vadiko kanefa tsy mba nahalala ahy."

· · Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part Ă  la conversation
Mastodon Madagascar

Le réseau social de l'avenir : pas de publicité, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Gardez le contrôle de vos données avec Mastodon !