Suivre

🇲🇬 🗳️ . Faritra BOENY. Lasan'i n°25 ny antsasa-manila ao Boeny, raha toa ka ny n°13 no nitarika vonjimaika hatramin'izay. Tamin'ny fihodinana voalohany dia resin'i n°25 toy izay ihany koa i n°13 tao amin'io faritra io. Tsy dia misy fitsimbadihana vokatra isam-paritra izany fa ny teo ihany no miverina. N°25 : mitarika amin'ny faritra 8, N°13, mitarika amin'ny faritra miisa 14 (nandrombaka ny vaton'ny faritra Sofia izay an'ny n°12 teo amin'ny fihodinana voalohany).

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Une instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.