Suivre

🇲🇬 🗳️ Misy "récapitulation par région" mihodinkodina any, misy sonia hoe bonmarche.mg ary maneho ny sarin-tanin'i Madagasikara, miloko volomboasary amin'ny faritra nandresen'ny 13 ary maitso amin'ny faritra nandresen'ny 25. Diso daholo ny salanisa amin'io kisary io, ambonin'izay tena an'ny 13 marina no miseho ao ny azy. Ary ny tao Boeny manokana dia ny 25 no nandresy fa tsy ny 13. Faritra 8 (na farafaharatsiny 7 sy tapany) amin'ny 22 no lasan'ny 25 fa tsy 7 akory.
Boeny: 13:49,50% - 25:50,50%

· Web · 1 · 0 · 1
Inscrivez-vous pour prendre part Ă  la conversation
Mastodon Madagascar

Une instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.