Suivre

🇲🇬 🗳️ Tsy ny fanendrena olona hafa hanao ny asan'ny tena (na ny asan'ny hafa) no fitsinjaram-pahefana fa ny fanomezana fahaleovantena bebe kokoa ireo olom-boafidy hafa. Na iza na iza miasa, ka ananan'ny olona iray fahefana hatsahatra amin'ny asany araka izay itiavan'io fahefana "amboniny" io, dia mpiasan'ilay olona iray izy fa tsy nitsinjarana fahefana velively.

dotmg.net/what-if/2019/01/15/f

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

La première instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.