Suivre

🇲🇬🗳️ Miombon-kevitra tanteraka amin'i Paul Rabary aho ny amin'ny hoe tsy tokony hokianina ny artista mirotsaka ho depiote. Ny Depiote no asa politika mety kokoa ho an'ny artista aza, ary marina ilay tohan-kevitra hoe efa nihosona sy mpihosona amin'ny vahoaka izy ireny. Sahiko ny milaza fa tsy ambaka an'ireo tsy artista izany ny artista teo amin'ny andraikitra maha depiote, hatramin'izay.

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Une instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.