@dot

Salama.

Ianareo ve ilay user "dotmg" mandray anjara amin'ny forum frantsay miresaka crypto/token?

@menjaraz
Salama, raha miresaka paypite dia izaho fa io ihany no crypto nandramako, ankoatry ny BTC sy ETH.

@dot

Misaotra.

Nanandrana ~ Nividy/Nivarotra ve raha azoko tsara? Satria tsy azo "miner-na" (somary hafahafa amiko ilay hoe "minable").

Ohatra ny fiasco ny fahitako ilay PIT...

Disoy aho raha tsy marina izany. Raha izaho manokana centralisé be no sady tsy mangarahara ary manjavozavo ny "gouvernance".

@menjaraz Oui, nividy dia avy eo nivarotra. Tahaka ny crypto rehetra dia fiasco izy, fa nahazoana tombony ho an'izay roboka voalohany. Eo amin'ny resaka spéculation dia azo lazaina ho efa tapitra ny androny. Anaovana transfert na itazomana vola mbola ça va. Centralisé tanteraka izy, tsy mangarahara, mi-tatonne be. Ny hany point positif dia tsy scam, izany hoe izay vola voasoratra ao fa anao dia azo alaina soamantsara, hatreto aloha.

@dot

Very vola izany ireo nino sy nahatoky nikipy ireo ... lasa ilay izy ary mbola mety ho no hiafarany.

Ohatra ny tratra farany koa ireo Devs Gasy (miasa jamba rafozana):

cryptophonie.org/topic/217/poi

@menjaraz Tsy tokony hisy idiran'ny dev mihitsy kosa. Tsy ny dev no nanao contrat tamin'ny investisseurs fa ny promoteur an'ilay projet. Azo lazaina ho very vola izay nividy PIT mihoatra ny 0,5 EUR. Ankoatr'izay, tsy nanao minage mihitsy aho. Fa ny paypite dia lalana iray nahazoako BTC sy ETH satria mividy PIT en MGA aho dia mivarotra PIT en BTC dia mahazo BTC.

@dot

Hay ECR-20 Token (Ethereum) ilay Paypite: Smart contract tsy mila "minage" manokana intsony sady tahaka ny misy "versions" roa (2) be izao:

etherscan.io/token/0xc6e7ce1b2

etherscan.io/token/0x0ff161071

@menjaraz Ilay version faharoa no izy. Façade ihany io ao amin'ny Ethereum io fa ny 99% dia centralisé (na blockchain privé). Ny hoe façade dia tsy miseho ao amin'io ECR20 io akory ny PIT ananan'ny olona any amin'ny portefeuille paypite. Azo atao kosa anefa ny mandefa ny PIT anananao ao amin'io ECR-20 io saingy vitsy no manao an'izany. Ho ahy manokana dia centralisé any amin'i Paypite any ny fananako.

Suivre

@menjaraz Sahala amin'ireny manao trading BTC ireny, dia atolotrao ho an'ilay plateforme aloha ny BTC anananao, fa azonao sintomina ihany amin'izay fotoana ilavanao azy. Fa ireny tsy miankina ilay trading, fa ny an'ny paypite kosa dia izy ihany no tompon'ilay plateforme de bourse. Tsy mametraka olana amiko manokana aloha, rehefa hoe afaka nandefasako EUR tany andafy, nahazoako tombony kely teto, sy ny sisa dia ampy ho ahy izay.

· · Web · 1 · 0 · 0

@dot

Tsy mino loatra aho hoe mampiasa "Blockchain privé" ry zareo ao anaty raha tsy azoko hita amin'ny alalana "Explorateur de blocs" ireo Transactions mahakasika ahy manokana raha manjifa aho...

~ Affirmation gratuite jusqu'à preuve du contraire.

@menjaraz Azony atao Excel soamantsara ny kaontin'ny mpanjifa any aminy satria opaque tanteraka :D

@dot

Tsy misy fangaraharana ampy ahafahana manao analyses (Fondamentale & Technique) akory nefa be famaritra ry zareo ny ho lasa tena andrarezine: francophone ...

Miankina tanteraka amin'izay mitranga ao kibon'ny omby (Plateforme opaque ~ Black box) ny mety ahombiazany.

@menjaraz Mety hoe zarazarainy amin'ny adiresy samihafa fotsiny ny entany ka. Raha izaho manokana no manana 10 BTC fotsiny aza tsy ho apetrako anaty adiresy tokana.

@dot

Ny fampiasana Blockchain tena "décentralisé" anisan'ny fiatombohan'ny resaka "sécurité" tsy azo atao antsirambina.

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Le réseau social de l'avenir : pas de publicité, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Gardez le contrôle de vos données avec Mastodon !