Suivre

🇲🇬🤣🎵 Amin'azy amin'azy ny fahafaham-baraka ry Nhomme a!

Mety ho toy izao no resaka nitranga tamin'ny fivarotana tapakila :

- Fampisehoana ahitana an'i Bolo Pixx sy Ra-Force, 4.000 Ar ny fidirana.
* Tairo le, asian'ny bandy kosa izany
- Ity ary ny tapakila dia omeo aty ny 4.000 Ar
* Angaha izahay mpijery ny mandoa vola fa tsy hoe izahay no izarana an'ilay $? Oh!!! Tsy raikitra indray. Heveriko fa hoe ohatr'ilay tamin'ny propagandy ...

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Une instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.