Suivre

🇲🇬📱 Omaly hariva, amin'ny 11 ora alina, misy fahana Telma Mora 500 Ar tsy mbola nihinanana tao amin'ny laharana Telma. Saika hiantsoana olona tamin'ny tolakandron'ny omaly saingy tsy namaly ilay olona.
Dia izao no natao : niantso ny laharana bip teo akaiky teo dia navela ho lany tao fotsiny ilay fahana, dia lasa Bonus 1 minitra bip ilay fahana tsy lany.

Izay ilay atao hoe manjaitra atody.

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

La première instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.