@dot Iza ny mpihira? Vao nanaovako antso avo tsy ela mihitsy hoe misy mpihira mbola tsy fantatra maro.

@hery "Hosana Ambohijatovo Fitiavana" no mpihira.
Ilay antoko mpihira an'ilay hira malaza "Antso ho anao" : Raha misy ratram-po ka azom-pahoriana ianao, Dia làlana lalovana io mba hanefena anao ... Matetika na sambany ianao no iharam-pitsapana toy izao, dia aoka hazava tsara fa misy tiany hambara...

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Une instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.