Suivre

🇲🇬✍️ Volana Jona, iray volan'ny Teny Malagasy.

Iangaviako ianao hizaha voambolana vahiny iray fiteninao na fitenin'ny namanao rehefa miresaka amin'ny fiteny malagasy, dia hikaroka ny dikany amin'ny teny malagasy, ary hiezaka hampiasa izany sy hitaona ny hafa hanadino ilay voambolana vahiny.

Ohatra :
SURTOUT

Azo adika hoe INDRINDRA INDRINDRA na koa hoe INDRINDRA FA ... na INDRINDRA MOA FA ...

Sa hanaovana isan'andro ny mikaroka voambolana toa ireo?

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Une instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.