Suivre

🇲🇬🗳️ Mba nihira an'ilay hiran'i Elidiot hoe "Lasan'ny vazaha" aho indray andro. Ny refrain moa izany no nohiraiko e! Dia najanon'ity lehilahy iray ny asany ary nanatona ahy izy sady nifosa an-dRajao.
Afa-baraka mihitsy ho'aho Rajao tao amin'ny fokontaninay fa eto ny biraom-pokontany dia etsy ny tranony nefa dia tsy mba nahazo 5 isan-jato akory tamin'ny fifidianana teo.
Tsy hitako loatra izay ifandraisany.
😄

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Une instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.