Suivre

🇲🇬⚽ Izaho dia mangataka amin'ny CAF mba hahena ho 450.000 USD ny loka homena an'i Algérie, nandrombaka ny amboara , ary ny 4.050.000 USD kosa dia homena ireo lasibatry ny hafaliam-pon'ny mpanohana Alzerianina, indrindra ireo fianakaviana nanana ny havana namoy ny ainy, rehefa vita ny fanadihadiana sy porofo fa hetraketraky ny Alzerianina tokoa no nahatonga izany.

· Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part Ă  la conversation
Mastodon Madagascar

La première instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.