Suivre

🇲🇬⚽ Inoako fa vaovao tsara ny fahalanian'i Arizaka Raoul Rabekoto ho filoha vaovaon'ny Federasiona Malagasin'ny Baolina Kitra. Ankoatra an'i Nicolas Dupuis izay lasa mpanolotsain'ny Filohampirenena momba ny baolina kitra. Tsy efa samy tsara kosa ve izany na ny Federasiona na ny Fitondrampanjakana? Isika mpankafy sisa andrasana.

· Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part Ă  la conversation
Mastodon Madagascar

Une instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.