Suivre

🇲🇬⚽ Inoako fa vaovao tsara ny fahalanian'i Arizaka Raoul Rabekoto ho filoha vaovaon'ny Federasiona Malagasin'ny Baolina Kitra. Ankoatra an'i Nicolas Dupuis izay lasa mpanolotsain'ny Filohampirenena momba ny baolina kitra. Tsy efa samy tsara kosa ve izany na ny Federasiona na ny Fitondrampanjakana? Isika mpankafy sisa andrasana.

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Mastodon est un réseau social utilisant des protocoles Web ouverts et des logiciels libres. Tout comme le courriel, il est décentralisé.