Suivre

🇲🇬 Rehefa amin'ny fifidianana manaraka eo dia tsy ho lany solombavambahoaka intsony i John Elite fa kobon'ny mpifidy hoe hay ilehity HVM. Fa tsy hiala politika izy fa hirotsaka hofidiana ho Loholona ary ho lany. Iza indray aza no anarana vaovao hahafantarana azy? 

· · Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Le réseau social de l'avenir : pas de publicité, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Gardez le contrôle de vos données avec Mastodon !