Suivre

🇲🇬 04 aprily, iadiana amin'ny baomba alevina na ny mine. Eto aloha, na dia voahitsakitsaka an-tampon'ny lohany aza ny vahoaka mihinana ny mine-ny, tsy mbola mipoaka ny sarom-bilany. Tsifotsifotra toy ny voky tsaramaso ihany no re, fa ho hitanao ny fanadinoana an'izany tsifotsifotra izany rehefa any amin'ny faramparan'ny taona izay.

· Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part Ă  la conversation
Mastodon Madagascar

Le réseau social de l'avenir : Pas d'annonces, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Possédez vos données avec Mastodon !