Nahoana no omena depiote roa isaky ny boriborintany ny ao Antananarivo Renivohitra?

Tsy nahatadidy aho no sady tsy miraharaha izay niandohan'ny nanomezana depiote roa isaky ny boriborintany ny ao an-drenivohitra ao. Dia variana ihany koa aho hoe nomena … bit.ly/2HLFMGl

Andro iraisam-pirenena ho an'ny tantely: ny ohatr'i Slovenia goo.gl/fb/edXgDG

Tao am serasera : Hafa ihany ny fiara rainiboto na japy, sady mafy no maharitra! goo.gl/fb/CXLPBa

Naninona no nokasaina hovaina ny lalampanorenana?

Ireto no tsikaritro amin'ny Lalampanorenana ka nisy nilaza fa saika ovaina saingy notsipahin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny hanaovana referandaoma.

Andininy 151: Fidian'ny vahoaka mivantan… bit.ly/2YyYOGt

Sans doute le seul livre que je ne lirai pas de Marc Levy 🤔

Ireo lisitra eto Avaradrano Alohan'ny fifidianana depiote 2019

Araka ny mety ho voamarikareo any anatin'ny soratako any dia aty amin'ny kaominina avadrano aho no monina, dia araka izay hitako sy ny fandinihako eto an-toerana ihany no soratako. Folo ny i… bit.ly/2WDRtF4

'I have forgotten the night', sanganasan'i Joel Andrianomearisoa miranty ao amin'ny… goo.gl/fb/riwKdW

Tiako koa ilay revin'i Dadi Love. Tsy mi-wawawa be hoe niova fo, niova anarana ka tsy hihira hira afatsy hira evanjelika tahaka an'ilay iraika vavy iry... fa dia midery koa rehefa entanim-po. tononkira.serasera.org/hira/da

Tao am serasera : Misy ny olona manao zavatra fa mba tohano goo.gl/fb/J3iUhi

Tovovavy tsy mahazaka na piti-drano iray aza amin'ny hodiny. goo.gl/fb/mXM7a5

Tao am serasera : Mahaiza ihany misafidy toerana hianarana fa maro ny Malagasy aty manenina… goo.gl/fb/t9qBMY

Tao am serasera : Fiara marque rainiboto na japy ihany no hitako tena mahazaka lalan-dratsy… goo.gl/fb/r2qov2

Momo Jaomanonga, ambasadaoron'i Madagasikara nandritra ny Herinandron'ny Kolontsaina… goo.gl/fb/rCzLZT

Tao am serasera : HO an'ireo mpianatra malagasy hikiasa ho akaty ivelany- mahaiza mifidy… goo.gl/fb/26j4uP

Tao am serasera : Comparatif procedure administratives pays angplophones sy francophones… goo.gl/fb/iAaKE9

Lalana ankodahoda: Isahafa - Ambatoharanana - Imerimandroso

Nitsangatsangana niaraka tamin'ny fiangonana misy eto an-tanànan'Isahafa Avaradrano izahay mianakavy kely tamin'ny voalohany mey. Nandeha toerana hafa kokoa (Imerimandroso) izahay. Lalantany ha… bit.ly/2UXmIsW

Afficher plus
Mastodon Madagascar

Une instance malgache de Mastodon.
Mastodon est un service de microblog similaire à Twitter. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages (max. 500 caractères), de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.