@dot

Salama.

Ianareo ve ilay user "dotmg" mandray anjara amin'ny forum frantsay miresaka crypto/token?

@menjaraz
Salama, raha miresaka paypite dia izaho fa io ihany no crypto nandramako, ankoatry ny BTC sy ETH.

@dot

Misaotra.

Nanandrana ~ Nividy/Nivarotra ve raha azoko tsara? Satria tsy azo "miner-na" (somary hafahafa amiko ilay hoe "minable").

Ohatra ny fiasco ny fahitako ilay PIT...

Disoy aho raha tsy marina izany. Raha izaho manokana centralisé be no sady tsy mangarahara ary manjavozavo ny "gouvernance".

@menjaraz Oui, nividy dia avy eo nivarotra. Tahaka ny crypto rehetra dia fiasco izy, fa nahazoana tombony ho an'izay roboka voalohany. Eo amin'ny resaka spéculation dia azo lazaina ho efa tapitra ny androny. Anaovana transfert na itazomana vola mbola ça va. Centralisé tanteraka izy, tsy mangarahara, mi-tatonne be. Ny hany point positif dia tsy scam, izany hoe izay vola voasoratra ao fa anao dia azo alaina soamantsara, hatreto aloha.

@dot

Very vola izany ireo nino sy nahatoky nikipy ireo ... lasa ilay izy ary mbola mety ho no hiafarany.

Ohatra ny tratra farany koa ireo Devs Gasy (miasa jamba rafozana):

cryptophonie.org/topic/217/poi

@menjaraz Tsy tokony hisy idiran'ny dev mihitsy kosa. Tsy ny dev no nanao contrat tamin'ny investisseurs fa ny promoteur an'ilay projet. Azo lazaina ho very vola izay nividy PIT mihoatra ny 0,5 EUR. Ankoatr'izay, tsy nanao minage mihitsy aho. Fa ny paypite dia lalana iray nahazoako BTC sy ETH satria mividy PIT en MGA aho dia mivarotra PIT en BTC dia mahazo BTC.

Suivre

@dot

Ny fahazahoako azy: Salariés ry zareo au départ, izao miasa bôjô tsy misy visibilité momba ny ho avy (Paypite)... amiko izany midika fa tsy ampy ny "fonds levés" no sady tsy mety maka "risque" intsony ireo mpampiasa (promoteurs).

@menjaraz ny hikandra bôjo zany indray aloha tsy poinsa ka. Mety efa tsy misy kandra dev intsony io projet io, ireo moderateurs amin'ny forum sy ohatr'izany angamba no tiany holazaina amin'ilay hoe manao bénévole, sy izy tenany fa ny hafa rehefa tapitra ny fandraisam-bola dia mijery kandra hafa indray koa.

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Mastodon Madagascar

Le réseau social de l'avenir : Pas d'annonces, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Possédez vos données avec Mastodon !